Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri


Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

1. ədliyyə sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşmasında iştirak edir və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir;

2. ədliyyə sahəsinin inkişafını təmin edir;

3. hüquq-mühafizə fəaliyyətini həyata keçirir;

4. qanunvericilik aktlarının layihələrini hazırlayır, layihələr üzrə rəy verir, normativ hüquqi aktların və normativ xarakterli aktların hüquqi ekspertizasını, dövlət uçotunu və dövlət qeydiyyatını aparır;

5. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatının aparılmasını fəaliyyətini təşkil edir;

6. notariat fəaliyyətini təşkil edir;

7. qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını həyata keçirir və qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət reyestrini aparır;

7-1. sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrini aparır;

8. Azərbaycan Respublikası əhalisinin dövlət reyestrini aparır;

9. qanunvericiliyə uyğun olaraq, müvafiq məhkəmələrin fəaliyyətinin təşkilati təminatını həyata keçirir;

10. məhkəmə qərarlarının icrasını təmin edir;

11. penitensiar müəssisələrin fəaliyyətini təşkil edir və nəzarəti həyata keçirir;

12. bələdiyyələrin işinin təşkilinə kömək edir və onlara metodoloji yardım göstərir, bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirir;

13. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda cinayət işləri üzrə ibtidai istintaqı aparır;

14. hüquq sahələrinə dair elmi-tədqiqat işlərini aparır;

15. məhkəmə ekspertizalarının keçirilməsini təşkil edir;

16. hakimlərin, ədliyyə işçilərinin, vəkillərin ixtisaslarının, habelə müxtəlif sahələrdə çalışan işçilərin hüquq peşəsi üzrə ixtisasının artırılmasını təmin edir;

16-1. ilk dəfə ədliyyə, prokurorluq orqanlarına qulluğa qəbul edilən namizədlərin, habelə vəkilliyə namizədlərin icbari təliminin həyata keçirilməsini təmin edir;

16-2. hakim vəzifəsinə namizədlərin ilkin uzunmüddətli tədrisinin həyata keçirilməsini təmin edir;

17. hüquqi maarifləndirmə işini həyata keçirir;

18. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələri ilə tənzimlənən və Nazirliyin səlahiyyətinə aid olan məsələlər üzrə Azərbaycan Respublikasının götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin edir;

19. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.