Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 

Regional şöbənin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:
- regionlarda ədliyyə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət edir və onların fəaliyyətini əlaqələndirir;
- bələdiyyələrə metodiki köməklik göstərir və onların fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirir;
- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş cinayətlər üzrə ibtidai istintaq aparır;
- qeydiyyat və notariat işinin təşkilində iştirak edir;
- məhkəmə qərarlarının icrasının təşkilində iştirak edir;
- hüquqi maarifləndirmə işini həyata keçirir;
- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir. 

Əsasnamənin tam mətnini buradan əldə etmək olar.